Thứ 3, 27/02/2024, 11:02[GMT+7]

Hành trình đến thăm nhà giàn DK1

Thứ 4, 07/02/2024 | 15:43:07
11,413 lượt xem
Đội văn nghệ của quân đội ra biểu diễn ở nhà giàn DK 1, tuy nhiên do sóng to gió lớn không thể lên nhà giàn biểu diễn được nên đã hát qua đài vô tuyến để phục vụ cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn.

Video: 070224-_TRUONG_SA.mp4?_t=1707295262

Nguồn: FB - Chiến thắng Bàu Bàng