Thứ 3, 25/06/2024, 02:14[GMT+7]

Cựu chiến binh với phong trào làm kinh tế giỏi

Thứ 6, 22/12/2023 | 15:54:14
2,624 lượt xem
Từ nhiều năm nay, “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành một phong trào lớn trong hội CCB các cấp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Phong trào đã đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thôi thúc các CCB vượt lên khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Video: 221223-_CCB_TP_LAM_KT_GIOI_-_S1.mp4?_t=1703235173

 Bích Hạnh- Hồng Sơn

 Đài TT- TH Thành phố