Thứ 3, 16/04/2024, 20:16[GMT+7]

Bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu vay vốn để giải ngân kịp thời

Thứ 3, 16/01/2024 | 16:08:50
19,609 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức sáng ngày 16/1.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 4.270 tỷ đồng, tăng 13,47% so với thời điểm 31/12/2022; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 4.268 tỷ đồng, tăng 13,55% so với thời điểm 31/12/2022 với tổng số 97.382 khách hàng đang được vay vốn, trong đó dư nợ ủy thác qua các đoàn thể chiếm 99,87% tổng dư nợ cho vay; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,11% tổng dư nợ cho vay. Năm 2023, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện giải ngân cho hơn 29.200 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt gần 1.066 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt hơn 550 tỷ đồng. Trong công tác kiểm tra, giám sát, năm 2023, thành viên ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 8 lượt huyện, 1.179 lượt xã, 426 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, 8.025 lượt hộ vay vốn, qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời sai sót trong cho vay ưu đãi ở cơ sở.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong việc đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương. 

Để việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ mang lại hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu vay vốn để giải ngân kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đặc biệt là các chính sách tín dụng mới để mọi người dân cùng biết và thực hiện; phát huy vai trò, chức năng kiểm tra, giám sát của từng thành viên ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp, phối hợp với Công an tỉnh, MTTQ các cấp và các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó chấn chỉnh kịp thời sai sót, tồn tại trong cho vay ưu đãi; chú trọng tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; quản lý chặt chẽ hệ thống kho quỹ...

Minh Hương