Chủ nhật, 16/06/2024, 15:28[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Hướng dẫn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Thứ 5, 18/01/2024 | 17:56:20
13,603 lượt xem
Chiều ngày 18/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị hướng dẫn lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Huyện Quỳnh Phụ quy hoạch cụm công nghiệp Quý Ninh với tổng diện tích sử dụng đất 63,59ha.

Thực hiện việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đến nay huyện Quỳnh Phụ đã hoàn thành thủ tục quy hoạch đất đai cho 111 công trình dự án với trên 273ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh một số bất cập: quy hoạch đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; việc bố trí quỹ đất phát triển khu đô thị, khu dân cư chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về công tác quy hoạch, UBND huyện Quỳnh Phụ đã lập kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Để quá trình lập điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo đúng kế hoạch, UBND huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Nguyễn Cường