Thứ 3, 25/06/2024, 18:12[GMT+7]

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 150 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024

Thứ 2, 22/01/2024 | 14:59:22
3,985 lượt xem
Sáng ngày 22/1, Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban CHQS huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I cho 150 đoàn viên, thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu 5 nội dung cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng… Trên cơ sở đó, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống trong môi trường quân đội và Công an nhân dân, sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày