Thứ 3, 25/06/2024, 19:49[GMT+7]

Kỷ niệm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/2 Chuyển đổi số mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Thứ 6, 16/02/2024 | 07:27:05
9,434 lượt xem
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục có nhiều đột phá, mang lại lợi ích lớn cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Kỷ niệm 29 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2024), phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.

BHXH tỉnh nỗ lực chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Phóng viên: Được xác định là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động, thời gian qua, công tác chuyển đổi số của BHXH tỉnh đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Thái: Với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày một tốt hơn, thời gian qua, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành công an tra cứu thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia BHXH, BHYT để đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi đi khám chữa bệnh (KCB) bằng CCCD gắn chip; hướng dẫn người dân điều chỉnh thông tin cá nhân khi có sự sai lệch, không khớp với dữ liệu dân cư. Kết quả đã đồng bộ, xác thực thông tin của 1.617.676 người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó xác thực đúng thông tin là 1.598.356 trường hợp, đạt 98,8%. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 100% cơ sở KCB thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chip để phục vụ người dân tốt hơn. Trong năm 2023, có 708.516 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip thành công khi đi KCB của người tham gia BHYT. Thời gian qua, chúng tôi tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT cài đặt ứng dụng VssID toàn tỉnh đạt 51%. Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Trên địa bàn tỉnh có 25 cơ sở KCB được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe với 26.236 dữ liệu được gửi; có 16 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 11.388 dữ liệu được gửi; 4 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 11 dữ liệu được gửi. BHXH tỉnh đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, qua đó mang lại nhiều tiện ích cho người thụ hưởng. Hiện toàn tỉnh có 21.079 người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp qua tài khoản ngân hàng, đạt 21,39%; riêng khu vực đô thị đạt 31,8%, vượt 0,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Việc triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam nói chung, BHXH tỉnh nói riêng đã tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình giao dịch với cơ quan BHXH, tạo dựng hình ảnh ngành BHXH “chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”.

Phóng viên: Những kết quả đó đã mang lại những lợi ích gì cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN và ông đánh giá thế nào về mức độ hài lòng của người dân thời gian qua?

Ông Phạm Quốc Thái: Là cơ quan triển khai thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh luôn xác định việc đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và tăng cường hiệu quả quản lý của ngành BHXH. Đối với người tham gia và thụ hưởng chính sách, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và chi phí đi lại khi giao dịch với cơ quan BHXH. Người dân, doanh nghiệp có thể giao dịch với cơ quan BHXH mọi lúc, mọi nơi thông qua giao dịch điện tử và các dịch vụ công; đồng thời có thể dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng chính sách, rất công khai, minh bạch. Có thể nói, những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số đã không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân mà còn tăng cường hiệu quả quản lý của ngành. Qua đó góp phần xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số của ngành BHXH thời gian qua luôn nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao và sự hài lòng của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Đó là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hệ thống máy chủ đặt tại BHXH tỉnh.

Phóng viên: BHXH tỉnh đã có những giải pháp gì để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Thái: Từ hiệu quả mang lại, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi số, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của UBND tỉnh về việc thực hiện các nội dung theo Đề án 06 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Chú trọng trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện để kết nối liên thông các phần mềm nghiệp vụ của ngành và các ứng dụng dùng chung để xử lý công việc trên môi trường mạng nhanh chóng, kịp thời. Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin ngành BHXH.

Phối hợp với cơ quan công an, các đơn vị có liên quan và người tham gia cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia để đồng bộ, xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các trường hợp còn lại. Tích cực phối hợp với các sở, ngành xác thực, liên thông dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các cơ sở KCB tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, phục vụ người dân khi đi KCB BHYT; liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm việc tham gia và giải quyết các chế độ, chính sách của người lao động được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người tham gia và đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ các lợi ích của việc giao dịch trực tuyến và chuyển đổi số cũng như việc ứng dụng dữ liệu dân cư vào các lĩnh vực thuộc BHXH, BHYT, BHTN để cùng đồng thuận, phối hợp trong quá trình thực hiện nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chuyển đổi số cho viên chức, người lao động trong ngành. Tiếp tục quán triệt viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, coi chuyển đổi số là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Với nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, BHXH tỉnh hướng tới phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Duy Tùng
(thực hiện)