Chủ nhật, 16/06/2024, 05:46[GMT+7]

Bộ trưởng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:36:49
1,135 lượt xem
Sáng 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tới dự, có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định và nhiệm vụ mới, đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên với Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phong trào Thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức sáng tạo. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời. Tổ chức có chất lượng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội giữ vững tôn chỉ, mục đích; có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham gia các giải thưởng báo chí đạt thành tích cao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần xây dựng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng cục Chính trị tham mưu cụ thể hóa, ban hành mới nhiều văn bản về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội. Kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đơn vị thành lập mới, tổ chức lại. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc lợi dụng dân chủ vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ. Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phòng, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, qua đó thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng. Các tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả...

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn giữ vững sự ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Phương pháp, phong cách chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tổng cục Chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị thường xuyên có sự đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, Tổng cục Chính trị tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Chủ động nắm tình hình, linh hoạt, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị. Tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp với tầm vóc của sự kiện.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tổng cục Chính trị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những nơi thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026-2031; cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tổng cục Chính trị tiến hành chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, rà soát, xác minh, thẩm định, kết luận cán bộ Quân đội bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia đại hội đảng nhiệm kỳ mới. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”… 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày