Thứ 6, 14/06/2024, 10:11[GMT+7]

Tiền Hải: 53 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2024

Thứ 2, 26/02/2024 | 18:04:16
3,820 lượt xem
Việc triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn, tạo được nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Việc được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu là động lực giúp Chi bộ Trường THCS Bùi Viện, xã An Ninh (Tiền Hải) lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Năm 2023, Đảng bộ huyện có 57 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, kết quả thẩm định, đánh giá có 26 chi bộ đạt tiêu chuẩn được công nhận là chi bộ kiểu mẫu. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã góp phần nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao; nội dung sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; số lượng ý kiến của đảng viên phát biểu tại các kỳ sinh hoạt nhiều hơn; đảng viên tích cực sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao chất lượng chi ủy, bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Năm 2024, trong Đảng bộ huyện có 53 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, trong đó có 20 chi bộ thôn, tổ dân phố; 5 chi bộ trong các cơ quan hành chính; 24 chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp; 3 chi bộ trong các đơn vị lực lượng vũ trang; 1 chi bộ trong doanh nghiệp.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày