Thứ 6, 21/06/2024, 17:01[GMT+7]

1,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình vệ sinh tại các trường học

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:29:08
3,864 lượt xem
9 trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để xây dựng công trình “Nhà vệ sinh cho em”. Kinh phí này do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện.

Khởi công xây dựng công trình.

Đây là một trong những chương trình mà tổ chức đoàn, hội các cấp tham gia góp phần thực hiện chỉ tiêu “100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh, trong đó 50% trường học có đủ nhà vệ sinh cho học sinh theo quy định và 80% nhà vệ sinh bảo đảm điều kiện hợp vệ sinh” theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

          Xuân Phương