Thứ 5, 20/06/2024, 12:28[GMT+7]

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD 2 tháng qua

Thứ 6, 01/03/2024 | 09:14:25
2,341 lượt xem
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa của cả nước đang sôi động trở lại.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước tháng 2/2024 đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt kim ngạch 16,14 tỷ USD, tăng 33,3% và chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

Như vậy, hoạt động xuất khẩu đang từng bước sôi động trở lại, tạo đầu ra cho sản phẩm trong nước cũng như bảo đảm cán cân thương mại lành mạnh.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 52,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là diễn biến cho thấy sự tích cực, chuyển dịch đúng hướng của nền kinh tế nước ta.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 19,67 tỷ USD, tăng 27,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 34,95 tỷ USD, tăng 13,3%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD.

Hai tháng đầu năm 2024 ước tính nền kinh tế xuất siêu 4,72 tỷ USD giá trị hàng hóa (cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,5 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,53 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,25 tỷ USD.

Theo hanoimoi.com.vn