Thứ 5, 13/06/2024, 07:23[GMT+7]

UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Thứ 4, 06/03/2024 | 14:35:25
8,137 lượt xem
Sáng ngày 6/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) của Nhà nước đang thực hiện 2 loại giá dịch vụ KCB đối với người bệnh có thẻ BHYT và đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT. Việc xây dựng Nghị quyết nhằm mục đích thực hiện đúng quy định của Trung ương và thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành, góp phần duy trì kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về giá một số dịch vụ KCB như: Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá các dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết. 

Đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết, căn cứ cơ sở phải ban hành Nghị quyết; đồng thời đề nghị Sở Y tế, các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở cần tiến hành rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung về giá dịch vụ KCB. Sở Y tế tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện tờ trình Nghị quyết bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn. Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp cùng Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện để thực hiện các bước, quy trình tiếp theo bảo đảm trình HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Hoàng Lanh