Thứ 2, 22/07/2024, 11:36[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 15/03/2024 | 15:11:14
3,958 lượt xem
Sáng ngày 15/3, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ và định hướng công tác tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện ban tuyên giáo cấp ủy và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh đã báo cáo công tác tuyên truyền về Quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện thành công việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo Tháo Bình phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các huyện, thành phố và cơ quan truyền thông của tỉnh đã chủ động, bám sát hướng dẫn và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tập trung xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể đạt kết quả cao. 

Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đề cương, lộ trình tuyên truyền các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận khi có những vấn đề phức tạp, nảy sinh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện về Quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước mắt các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ tuyên truyền cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để sáp nhập thành công các đơn vị hành chính cấp xã.

                                                        Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày