Thứ 5, 25/07/2024, 01:23[GMT+7]

Diễn đàn tuổi trẻ Thái Bình giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Thứ 6, 22/03/2024 | 15:28:43
5,530 lượt xem
Sáng ngày 22/3, Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Thái Bình với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới”.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện, thành đoàn và đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các ý kiến tham luận tại diễn đàn tập trung vào những giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên để thanh niên quan tâm hơn đến văn hóa dân tộc, đưa văn hóa truyền thống trở thành những chuẩn mực đạo đức, giá trị của con người; ứng dụng công nghệ số trong gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử đến với thanh thiếu nhi; vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa… Đồng thời cũng làm rõ về thực trạng nhận thức của thế hệ trẻ đối với lĩnh vực văn hóa; tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, quá trình toàn cầu hóa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng văn hóa, con người thời kỳ mới.

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ nói lên tiếng nói của mình góp phần xây dựng, phát triển, chấn hưng văn hóa, trong bối cảnh văn hóa đang chịu nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực. Thông qua đó cũng giáo dục, định hướng tư tưởng, khích lệ tinh thần, lan tỏa những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp đến đoàn viên, thanh niên.

          Xuân Phương