Thứ 3, 18/06/2024, 00:54[GMT+7]

Hiệu quả từ một cuộc thi

Thứ 2, 25/03/2024 | 15:57:39
3,730 lượt xem
Sau 3 tháng phát động, cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” đã thu hút, có sức lan tỏa rất lớn đến mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Video: 250324-Lan_toa_tu_cuoc_thi_TP_TB_70_nam_xd_-_S1.mp4?_t=1711356974

Minh Nguyệt - Thanh Tùng