Thứ 5, 25/07/2024, 20:00[GMT+7]

Các doanh nghiệp xăng dầu thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử

Thứ 3, 09/04/2024 | 16:48:27
3,053 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương đến hết ngày 31/3/2024 các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải hoàn thành việc thực hiện xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng, đến nay các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc lắp đặt máy móc, thiết bị và xuất HĐĐT theo quy định.

Video: 090424-__DOANH_NGHIEP_XANG_DAU.mp4?_t=1712656036

Khắc Duẩn – Anh Dân