Chủ nhật, 21/07/2024, 23:54[GMT+7]

Phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách cả về thuế, phí và thu tiền sử dụng đất

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:27:12
22,721 lượt xem
Chiều ngày 15/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Sở Tài chính báo cáo tiến độ, kết quả thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 phát biểu tại cuộc họp. 

Đến hết quý I/2024, tổng thu nội địa đạt gần 1.900 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 520 tỷ đồng, đạt 14% dự toán, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ thuế và phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt gần 1.380 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ hơn về những khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước và thu tiền sử dụng đất; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thu trong quý II và các quý tiếp theo.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp. 

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện ngay khi quy định về bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh được ban hành; tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các khu đất, làm cơ sở để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch đường găng cho từng khu đất, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn, tuyệt đối không được chủ quan nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước; đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các huyện, thành phố quan tâm, tập trung, phân công cụ thể cán bộ thực hiện quyết liệt các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách cả về thuế, phí và thu tiền sử dụng đất; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thu ngân sách năm 2024.

Đối với Cục Thuế tỉnh, đồng chí yêu cầu tiếp tục bám sát vào kế hoạch và phát sinh của doanh nghiệp để đôn đốc kịp thời, không để phát sinh nợ thuế; có giải pháp cụ thể đối với công tác thu nợ thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, chú trọng công tác tuyên truyền đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với ngành thuế trong quản lý hộ kinh doanh thực hiện bản đồ số, đồng bộ dữ liệu mã số cá nhân; nâng cao chất lượng hội đồng tư vấn thuế...

Minh Hương