Thứ 3, 28/05/2024, 01:06[GMT+7]

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 18:44:47
14,873 lượt xem
Chiều ngày 5/1, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư. Đặc biệt, các giải pháp nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thuộc tốp đầu cả nước, được trung ương bổ sung thêm nguồn vốn 320 tỷ đồng. Sở đã tham mưu các giải pháp tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế và các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; tham mưu chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trong thu hút đầu tư… Năm 2022, toàn tỉnh có 123 dự án đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên 33.000 tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực thi công vụ của các bộ, công chức; theo dõi, nắm bắt tình hình, đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch tỉnh; chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2023; tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; chủ động nắm tình hình, tham mưu tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình dự án ODA, FDI; thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục có liên quan đối với các dự án đầu tư nguồn vốn khác ngoài ngân sách…

Nguyễn Thơi


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày