Thứ 2, 15/04/2024, 06:32[GMT+7]

Tăng cường đối ngoại - điểm tựa cho đầu tư phát triển

Thứ 3, 18/07/2023 | 08:43:03
4,628 lượt xem
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực, công tác đối ngoại giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút đầu tư. Đây là hướng phát triển quan trọng của Thái Bình trong giai đoạn mới.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái được quy hoạch phân khu có diện tích lớn đáp ứng những dự án quy mô.

Quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Bình đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động đối ngoại, tạo tiền đề thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; trong đó, chú trọng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác hữu nghị với các nước, đặc biệt là các nước ASEAN, được thể hiện bằng việc ký kết các văn bản hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực hai bên quan tâm. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào), thành phố Yeongju (Hàn Quốc), tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức với Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng... Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng Thái Bình phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Hải đoàn 38 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định, thành phố Hải Phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới trên biển theo quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết giữa các lực lượng.

Tỉnh Thái Bình đã có những chủ trương, giải pháp khai thác, phát triển kinh tế biển, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, nhất là huy động tổng hợp các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình. 

Đại tá Tống Thanh Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình cho biết: Chúng tôi chú trọng hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới biển. Xác định ngư dân đóng vai trò là “cột mốc sống” trên biển. Đây chính là một trong những giải pháp hữu hiệu, vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo song tình hình thế giới, khu vực luôn có diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, hơn lúc nào hết cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thu hút đầu tư để phát triển. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thái Bình luôn xác định nguồn lực bên trong là quyết định, cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; do vậy, việc thu hút đầu tư vào tỉnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với quan điểm nhà đầu tư thành công trên địa bàn Thái Bình chính là động lực phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các bộ, ngành trung ương trong việc giới thiệu, điều phối các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ về địa phương để tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác, địa phương nước ngoài, trước hết là quan hệ hợp tác hữu nghị (cấp địa phương) với một số tỉnh của Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc; đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu, duy trì và phát huy các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, ASEAN, hướng tới những thị trường mới như Nam Mỹ, Châu Phi; thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức. Trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thâm nhập, mở rộng thị trường quốc tế.

Đồng thời, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố lân cận, trong khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác với các địa phương đã ký kết (Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam); phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình.

Dương Lễ
(Thành phố Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày