Thứ 6, 24/05/2024, 14:16[GMT+7]

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải: Cho 14.808 hộ vay vốn với số dư nợ đạt 566.915 triệu đồng

Thứ 3, 11/07/2023 | 18:05:29
3,131 lượt xem
Sáng ngày 11/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt công tác phân bổ nguồn vốn ủy thác cho các hội đoàn thể, nhờ đó công tác tổ chức giải ngân các chương trình tín dụng được đẩy mạnh. Tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiền Hải đạt 572.879 triệu đồng, tăng 40.154 triệu đồng so với năm 2022. Dư nợ ủy thác thông qua tổ chức hội đoàn thể là 566.915 triệu đồng cho 14.808 hộ vay, chiếm 99,93% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đến được các đối tượng chính sách với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những vướng mắc, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ tại cơ sở, đồng thời đóng góp những giải pháp, phương hướng để thực hiện tốt hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách.

Dịp này đã có 3 tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Mạnh Thắng