Thứ 7, 02/03/2024, 23:00[GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ 5, 18/01/2024 | 15:39:30
4,548 lượt xem
Sáng ngày 18/1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phát động thi đua toàn ngành ngân hàng Thái Bình năm 2024.

Năm 2023, hoạt động ngân hàng Thái Bình ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt hơn 123.100 tỷ đồng, tăng 17,7% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 92,4%; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 94.100 tỷ đồng, tăng 9,2% so với thời điểm 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,74% tổng dư nợ cho vay (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình); tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng đạt 1,67 triệu tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 79,6% tổng doanh số thanh toán. Năm 2023, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn như: hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN cho 14 khách hàng với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 650 tỷ đồng, số tiền lãi được hỗ trợ gần 2,6 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 110 khách hàng với tổng giá trị nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng 350 tỷ đồng; cho vay 4 chương trình ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP với doanh số cho vay đạt hơn 500 tỷ đồng...

Các đại biểu dự hội nghị.

Mục tiêu năm 2024, ngành ngân hàng Thái Bình phấn đấu nguồn vốn huy động tăng 12%, dư nợ cho vay tăng 15%, doanh số thanh toán tăng tối thiểu 15% so với năm 2023, thu tiền mặt đáp ứng đủ nhu cầu chi tiền mặt. Để đạt được mục tiêu đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở đó triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phòng, chống, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt... Các tổ chức tín dụng tổ chức triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán...

Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã phát động thi đua toàn ngành ngân hàng Thái Bình năm 2024.

Minh Hương