Thứ 4, 28/02/2024, 02:06[GMT+7]

Hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi ở Hưng Hà

Thứ 6, 26/01/2024 | 07:15:18
3,016 lượt xem
Với 11 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hưng Hà đã kịp thời giải ngân để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Lãnh đạo UBND huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng vốn vay của gia đình ông Nguyễn Văn Thao, thôn Trung Đẳng, xã Hùng Dũng.

Đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay của các chương trình đạt hơn 570 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,51% so với năm 2022 với 12.512 khách hàng đang vay vốn. Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho biết: Bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Hưng Hà, các xã, thị trấn; các chỉ tiêu kế hoạch được giao và nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, Phòng giao dịch đã tập trung giải ngân nhanh chóng, kịp thời bảo đảm cho vay đúng quy định và đúng đối tượng. Trong năm 2023, Phòng giao dịch đã giải ngân cho 3.330 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 125 tỷ đồng. Ngoài các chương trình tín dụng đang triển khai, Phòng giao dịch tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng mới như: cho vay 4 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ gần 58 tỷ đồng với hơn 900 khách hàng vay vốn (trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 43,5 tỷ đồng với 776 khách hàng vay vốn; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đạt 1,27 tỷ đồng với 95 khách hàng vay vốn; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 67 triệu đồng với 1 khách hàng vay vốn; cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 13 tỷ đồng với 34 khách hàng vay vốn), cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 660 triệu đồng với 9 khách hàng vay vốn.

Năm 2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà phấn đấu:
  • Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao;
  • Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát;
  • Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 0,07% tổng dư nợ cho vay;
  • Xếp loại chất lượng tín dụng cấp huyện đạt loại tốt, xếp loại tín dụng cấp xã 35/35 xã, thị trấn đạt loại tốt;
  • Không phát sinh tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu, kém.

Gia đình ông Phùng Văn Ba, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải (Hưng Hà) phát triển nghề làm hương truyền thống từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Việc triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi của Chính phủ đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hưng Hà có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Phùng Văn Ba (thôn Văn Quan, xã Duyên Hải) đang vay 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm để phát triển nghề làm hương truyền thống. Với công nghệ sản xuất hoàn toàn thủ công, không có hóa chất nên sản phẩm hương đen do gia đình ông sản xuất đến đâu luôn được thương lái thu mua đến đó. Trung bình mỗi ngày 5 lao động của gia đình ông Ba sản xuất được khoảng 8.000 nén hương, đem lại doanh thu khoảng 1,6 triệu đồng. Ông Ba tâm sự: Mặc dù có nghề làm hương truyền thống từ lâu đời nhưng đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Đúng thời điểm đó, gia đình tôi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà, tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Văn Quan do Hội Cựu chiến binh xã quản lý tạo điều kiện cho vay vốn nên đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển sản xuất. Thủ tục vay rất đơn giản, giải ngân nhanh chóng nên gia đình tôi rất phấn khởi.

Không chỉ tập trung giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà còn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Cùng với việc phối hợp với các tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc thu hồi nợ, Phòng giao dịch còn duy trì họp giao ban với các đoàn thể cấp huyện, giao ban tại điểm giao dịch xã, thị trấn theo đúng quy định; tích cực củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác ủy thác. Chính vì thế, đến hết năm 2023 tỷ lệ nợ xấu của Phòng giao dịch chỉ còn chiếm 0,14% tổng dư nợ cho vay, giảm 169 triệu đồng so với đầu năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng vốn vay của gia đình ông Nguyễn Văn Hình (thôn Bùi Việt, xã Duyên Hải). 

Minh Hương