Thứ 7, 25/05/2024, 03:08[GMT+7]

Vốn tín dụng ngân hàng phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:52:14
1,526 lượt xem
Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã chủ động cân đối nguồn vốn, triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Video: 150524-VON_TIN_DUNG_NGAN_HANG.mp4?_t=1715745087

Minh Hương - Anh Dân