Thứ 7, 20/07/2024, 03:08[GMT+7]

Hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm ở Quỳnh Phụ

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:55:55
2,069 lượt xem
Thời gian qua, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ đắc lực cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ phát triển đa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Video: 040724-Hieu_qua_chuong_trinh_cho_vay_QP_-_S1.mp4?_t=1720061709

Minh Hương - Thanh Tùng