Thứ 5, 23/03/2023, 21:56[GMT+7]

Phát huy, đoàn kết thanh niên vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ

Thứ 3, 12/10/2021 | 09:55:44
1,205 lượt xem
Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (tiền thân của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) ra đời, đã tập hợp lớp lớp thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Hội đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nêu cao truyền thống vẻ vang của các tầng lớp thanh niên Việt Nam.

Theo nhandan.vn