Thứ 5, 09/02/2023, 00:11[GMT+7]

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ 3, 29/11/2022 | 14:32:51
1,422 lượt xem
Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc.

Theo TTXVN