Thứ 4, 28/02/2024, 07:13[GMT+7]

Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước năm 2023

Thứ 4, 31/01/2024 | 14:43:49
1,220 lượt xem
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Diện tích lúa ước đạt 7,12 triệu ha; diện tích gieo trồng cây hoa màu như ngô, khoai lang, lạc, đậu tương giảm so với năm trước do hiệu quả kinh tế không cao; sản lượng thủy sản ước đạt 9.312,3 nghìn tấn. Diện tích rừng trồng mới ước đạt 298,2 nghìn ha, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.722,3 ha.

Theo TTXVN