Thứ 7, 04/02/2023, 12:53[GMT+7]

Phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh trên không gian mạng

Chủ nhật, 08/01/2023 | 20:17:07
4,864 lượt xem
Trước sự kích động, chống phá của các thế lực thù địch bằng công nghệ thông tin, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thành lập lực lượng 47 với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Qua đó góp phần đắc lực phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tác động tiêu cực, tư tưởng xấu xâm nhập vào đơn vị; củng cố, giữ vững và xây dựng nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. 

Lực lượng 47 được Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thành lập ở 2 cấp: Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Những thành viên được tuyển chọn tham gia là cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, am hiểu về thông tin mạng, có kỹ năng viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt. 

Trung tá Hà Văn Hằng, Phòng Chính trị, phụ trách lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng 47 luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp đấu tranh và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp sử dụng công nghệ thông tin, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan, đơn vị do tỉnh và Quân khu tổ chức. Thành viên lực lượng 47 luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận thông tin, phản ánh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc chia sẻ thông tin, bình luận những thông tin tốt trên không gian mạng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái. Qua đó nâng cao cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ, định hướng tư tưởng và hành động cho bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. 

Với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “xây để chống”, “nhân rộng tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, thông qua các nền tảng và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến như facebook, youtube, tiktok, zalo..., các trang “Vững tin theo Đảng”, “Hương sen Việt”, các nhóm “Văn minh sông Hồng”, “Quê hương năm tấn”, “Hoa hướng dương” của Bộ CHQS tỉnh và các nhóm của địa phương có hàng triệu thành viên tham gia. Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, lực lượng 47 đã huy động được đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cộng tác viên lực lượng 47 của Quân khu, của ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy... tham gia tương tác trực tiếp trên các trang, nhóm mạng xã hội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, định hướng dư luận xã hội. Chú trọng đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý, bóc gỡ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Riêng trong năm 2022, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh đã tham gia chia sẻ và viết 1.855 tin, bài; bình luận gần 2,7 triệu tin, bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, thông qua diễn tập giúp đánh giá thực chất hoạt động, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. 

Trung úy Nguyễn Thị Ngọc, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp, thời gian qua, lực lượng 47 Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tôi và đồng đội đã có sáng kiến ứng dụng công cụ hỗ trợ trong tác chiến của lực lượng 47. Ứng dụng đã thử nghiệm thành công, hiện đã áp dụng thực tế tại đơn vị, giúp lực lượng chuyên môn nâng cao khả năng tác chiến trên không gian mạng, tiết kiệm thời gian, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lực lượng vũ trang tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương thời gian tiếp theo. 

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng theo chỉ đạo của cấp trên. Làm tốt công tác phát triển mạng lưới cộng tác viên trong cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận. Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo lực lượng 47 các cấp bám sát cơ sở, chủ động phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng để ngăn chặn kịp thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Trịnh Cường