Thứ 2, 27/03/2023, 23:59[GMT+7]

Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đấi đai (sửa đổi): Bảo đảm chất lượng, hiệu quả

Chủ nhật, 26/02/2023 | 20:41:15
903 lượt xem
Sau gần 10 năm tổ chưc thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, với đà phát triển kinh tế hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập, vì vậy việc sửa đổi, ban hành mới là rất cần thiết và cấp bách.

Thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện Thái Thụy.

Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quản lý đất đai. Mục đích của việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất. Tạo lập cơ sở pháp lý cho quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất tài nguyên, nguồn lực đất đai... Đồng thời giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13 ngày 3/2/2023 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức. Đồng thời, bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Triển khai tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật. Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Ông Nguyễn Duy Chinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải toàn văn dự thảo Luật và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến tham gia. Dự thảo Luật có nhiều điểm mới, trong đó nội dung được nhiều người quan tâm là các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất... Vì vậy, thời gian này, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai. Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Bà Trần Thị Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà khẳng định: Sau gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Hưng Hà nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến, lợi ích của người sử dụng đất và các nhà đầu tư được nhà nước bảo đảm. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến quyền và lợi ích của mỗi người nên được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu  UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là cơ hội để nhân dân tham gia xây dựng luật và có cơ hội tiếp cận Luật.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Người dân Quỳnh Phụ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thành phố đi cầu Nghìn.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày