Thứ 3, 28/03/2023, 06:29[GMT+7]

Khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ nhật, 19/03/2023 | 09:02:07
695 lượt xem
Ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 164/CĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ giúp nhận diện những bất cập hiện nay về vấn đề đất đai.

Theo đó, để bảo đảm việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội) theo đúng thời gian đã nêu trong Kế hoạch của Chính phủ, chậm nhất trước ngày 20/3/2023; không để chậm trễ và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc gửi báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung mọi nguồn lực để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, toàn diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân, bảo đảm chất lượng và thời hạn đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ để xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4/2023. Đồng thời, khẩn trương đôn đốc việc gửi báo cáo theo đúng kế hoạch của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng các trường hợp chậm trễ trong việc gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân.

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng; thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án Luật được Quốc hội thông qua. Chính phủ mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Việc lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày