Thứ 7, 20/07/2024, 04:53[GMT+7]

Hiệu quả cuộc thi tìm hiểu thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển

Thứ 7, 29/06/2024 | 18:20:23
4,574 lượt xem
Cuộc thi tìm hiểu “Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình.

Video: 290624-TIM_HIEU_70_NAM_THANH_LAP_TP_-_S2.mp4?_t=1719658698

 Thúy Vân - Đình Dũng

(Đài TT-TH thành phố)