Chủ nhật, 21/07/2024, 23:12[GMT+7]

Tiền Hải: Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Thứ 2, 15/08/2022 | 10:52:42
1,168 lượt xem
Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) thời gian qua được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Tiền Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn ngừa những sai phạm tại cơ sở.

Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới của xã Phương Công (Tiền Hải).

Đảng bộ xã Phương Công hiện có 240 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Đồng chí Bùi An Phương, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, hàng năm, chương trình KTGS đều được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã xây dựng có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở căn cứ vào quy định của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương. Ngoài cuộc kiểm tra 4 nội dung: việc tổ chức thực hiện thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội đối với đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ, đảng viên có liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy xã xây dựng thêm một số cuộc KTGS khác. Các nội dung kiểm tra đều là những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực nên việc triển khai thực hiện kiểm tra thường xuyên đã góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã hoàn thành 2/3 cuộc KTGS; UBKT Đảng ủy hoàn thành 3/5 cuộc KTGS theo kế hoạch. Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã còn đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ thôn Phương Trạch Tây đối với trường hợp đảng viên xin đi làm kinh tế song nhiều năm liền không có báo cáo, không tham gia sinh hoạt chi bộ. Sau kiểm tra đã đề nghị chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên theo đúng quy định. Trước đó trong năm 2021, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra và đề nghị cấp có thẩm quyền xóa tên 4 đảng viên với vi phạm tương tự qua đó góp phần thắt chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Đông Trà (Tiền Hải) nâng cao thu nhập.

Theo đồng chí Dương Văn Quyền, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tiền Hải: Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong huyện luôn chú trọng đổi mới công tác KTGS theo hướng chủ động, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các văn bản của cấp trên đều được kịp thời cụ thể hóa bằng các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, của UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng một cách cụ thể và hiệu quả. Ngoài ra, UBKT các cấp còn chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình KTGS có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Năm 2022, cấp ủy 2 cấp và chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng 77 cuộc kiểm tra; 37 cuộc giám sát chuyên đề; UBKT 2 cấp xây dựng 80 cuộc kiểm tra, 33 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung các cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm... 100% đảng ủy xã, thị trấn thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung. Các kết luận kiểm tra đều được công bố công khai trước đảng bộ tạo sự đồng thuận cao trong Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách xã hội. Từ đó tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, hạn chế đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân về các lĩnh vực này.

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy 2 cấp và chi bộ đã hoàn thành 31/77 cuộc kiểm tra, 14/37 cuộc giám sát; UBKT 2 cấp đã hoàn thành 31/80 cuộc kiểm tra, 12/33 cuộc giám sát. Qua KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh, bổ khuyết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều được cấp ủy các cấp xem xét, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đình chỉ sinh hoạt và thi hành kỷ luật đảng 16 đảng viên, qua đó góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm trong tổ chức đảng, trong cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đào Quyên 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày