Thứ 3, 29/11/2022, 07:13[GMT+7]

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu

Thứ 5, 22/09/2022 | 18:51:01
270 lượt xem
Đánh giá cao những kết quả mà Bạc Liêu đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, những kết quả đó đã thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 22/9, tại thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Đoàn kiểm tra 546 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra; Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: qua kiểm tra một số đơn vị, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đánh giá rất cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Kế hoạch, Kết luận, Quy định của Trung ương, trong đó thể hiện rất rõ vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, đơn vị.

Lãnh đạo Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. 

Đặc biệt, trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới; nhiều cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ; cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, việc đối thoại, lắng nghe trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì nền nếp; nhiều nơi đã tạo được phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục quán triệt, học tập nghiêm túc các Nghị quyết, cụ thể hóa các Quy định, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, trong đó chú ý triển khai có sự kết hợp các nhiệm vụ, nội dung liên quan một cách linh hoạt, hiệu quả, sao cho các nội dung cũ, mới phù hợp địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và nhất là các tầng lớp nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền; tuân thủ nguyên tắc, Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần tự soi, tự sửa; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất; góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; đóng góp ý kiến của thành viên Đoàn Kiểm tra, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhân rộng những mô hình sáng tạo, hay; đồng thời sớm khắc phục những hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra, nhằm đưa Bạc Liêu thật sự tạo chuyển biến mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới..

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày