Thứ 3, 06/12/2022, 08:43[GMT+7]

Thẩm tra, xác minh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại Sở Công Thương

Thứ 5, 22/09/2022 | 19:44:07
667 lượt xem
Chiều ngày 22/9, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 chủ trì hội nghị thẩm tra, xác minh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội tại Sở Công Thương.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chương trình hành động số 02-Ctr/TU; Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm, Sở Công Thương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại tiếp tục chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 17,04% vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 15,8%); 6 tháng đầu năm 2022 tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 46,3% so với kế hoạch). Thương mại, dịch vụ khởi sắc, đặc biệt là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng cao. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều trong xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Hoạt động công nghiệp đang được khôi phục ở hầu hết các ngành; sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng, công suất ổn định hơn so với trước; tình hình sản xuất và cung ứng điện được thực hiện tốt, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; các chương trình kết nối cung cầu, giao thương được xây dựng và triển khai thực hiện. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được tập trung đẩy mạnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị. 

Thành viên Tổ giám sát số 2 phát biểu tại hội nghị. 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Sở Công Thương cần làm rõ hơn những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thời gian qua. Trong đó lưu ý bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ không nằm trong chương trình song thấy cần thiết Sở đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện. Ngoài ra, trên cơ sở các ý kiến của các thành viên trong Tổ giám sát, đề nghị Sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả tự giám sát bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị Sở tập trung rà soát, đánh giá lại tất cả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ của ngành theo Chương trình hành động số 02-CTr/TU, Chương trình hành động số 02/CTHĐ-UBND trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; trong đó trước mắt cần chú trọng quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc đang nổi lên hiện nay thuộc quản lý của ngành.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày