Thứ 2, 28/11/2022, 11:56[GMT+7]

Đảng ủy Khối các cơ quan UBND huyện Vũ Thư: Quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 6, 23/09/2022 | 15:03:35
683 lượt xem
Sáng ngày 23/9, Đảng ủy Khối các cơ quan UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan UBND huyện Vũ Thư trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Cán bộ, đảng viên được phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của 4 nghị quyết tại Hội nghị lần thứ Năm gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 

Sau học tập, Đảng ủy Khối  các cơ quan UBND huyện yêu cầu các chi bộ trực thuộc bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hiệu quả các Nghị quyết trên.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan UBND huyện Vũ Thư đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên của Đảng bộ.

Quỳnh Lưu


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày