Thứ 3, 29/11/2022, 07:35[GMT+7]

Thẩm tra, xác minh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tại huyện Thái Thụy

Thứ 3, 27/09/2022 | 19:13:54
2,324 lượt xem
Chiều ngày 27/9, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 chủ trì hội nghị thẩm tra, xác minh về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với việc tổ chức triển khai một số chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo các chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Nhờ vậy, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 8,3%. Thái Thụy có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có 16 sản phẩm OCOP được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Công tác quản lý đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án. Công tác giải phóng mặt bằng được cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như: tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37, khu công nghiệp Liên Hà Thái... Phát triển doanh nghiệp, quản lý tài chính và thu chi ngân sách trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo toàn diện phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện trên cơ sở bám sát đề cương gợi ý, các nội dung trong các chương trình hành động và ý kiến của các thành viên trong Tổ giám sát để bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm đúng yêu cầu, chất lượng đề ra. Tập trung rà soát, đánh giá các kết quả đã đạt được; chỉ rõ những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát, đúng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ theo các chương trình hành động trong thời gian tới. Trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà huyện đã cụ thể hóa; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần mạnh dạn đề xuất để có điều chỉnh phù hợp. Phối hợp triển khai xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm kinh tế của tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động ổn định, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các lợi thế của địa phương để phát triển du lịch. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về các đề xuất, kiến nghị của huyện, Tổ giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

  Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày