Thứ 6, 02/12/2022, 14:12[GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Giao thông Vận tải

Thứ 6, 30/09/2022 | 19:51:31
711 lượt xem
Chiều ngày 30/9, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 chủ trì cuộc kiểm tra tại Sở Giao thông Vận tải.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện dân chủ, công khai trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan theo quy định. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc chấp hành việc thực hành dân chủ trong hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Lắng nghe, tôn trọng, ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời xem xét, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và công khai kết quả giải quyết theo quy định. Các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Công tác cải cách hành chính đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng gần dân và có trách nhiệm với dân tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc. Thông qua việc thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của Sở thời gian qua đã góp phần tạo môi trường làm việc lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành.

Thành viên Tổ kiểm tra số 1 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan của Sở Giao thông Vận tải thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở cần tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường việc công khai, minh bạch đối với các hoạt động của cơ quan. Phát huy tốt dân chủ trong nội bộ cơ quan, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về quyền hạn, nghĩa vụ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chú trọng thực hiện dân chủ trong công tác cán bộ, công tác quản lý sử dụng tài chính, từ đó bảo đảm sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tạo thuận lợi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân và tổ chức công đoàn. Tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, chú trọng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ người dân, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày