Thứ 3, 06/12/2022, 06:53[GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ 3, 04/10/2022 | 17:56:54
2,028 lượt xem
Chiều ngày 4/10, tổ kiểm tra số 1, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, tổ trưởng tổ kiểm tra số 1 chủ trì cuộc kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra, tổ trưởng tổ kiểm tra số 1 phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo  tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự chuyển biến  tích cực về ý thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện tính gương mẫu và phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Lãnh đạo Sở đã đưa ra bàn bạc các vấn đề quan trọng như: công tác bổ nhiệm cán bộ; sử dụng kinh phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; công khai các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan...

Đại diện đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc kiểm tra. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định vai trò, tầm quan trọng trong việc đào tạo con người hiện nay sẽ tạo ra đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, đất nước nói chung. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, nhất là những chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung làm tốt công tác giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; dân chủ trong hoạt động bổ nhiệm cán bộ; bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong Sở và các nhà trường cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, giữ đúng tác phong, chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; áp dụng khoa học công nghệ vào việc giải quyết thủ tục hành chính góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc kiểm tra. 

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày