Thứ 7, 26/11/2022, 19:43[GMT+7]

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 6, 07/10/2022 | 18:31:37
620 lượt xem
Chiều ngày 7/10, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, tổ trưởng tổ kiểm tra số 2 chủ trì cuộc kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tổ trưởng tổ kiểm tra số 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong quản lý điều hành công việc chuyên môn và hoạt động của cơ quan. Lãnh đạo Sở luôn sâu sát, lắng nghe cơ sở, thực hiện chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định. Các nội dung công tác cán bộ như tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật được thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và đề cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Thành viên Tổ kiểm tra số 2 phát biểu tại buổi kiểm tra.Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi kiểm tra.  

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của từng thành viên ban chỉ đạo. Gắn việc sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm với việc đánh giá kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Về các đề xuất, kiến nghị của Sở, Tổ kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày