Chủ nhật, 04/12/2022, 06:43[GMT+7]

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Thứ 2, 17/10/2022 | 08:57:13
495 lượt xem
Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” sau khi ban hành đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác KTGS trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đường giao thông xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiền Hải: Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU là cần thiết và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc, nhận diện khách quan về thực trạng công tác KTGS thời gian qua, đặc biệt là thẳng thắn chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn hiện nay; khi triển khai thực hiện sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Các mục tiêu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp đều được lượng hóa, cụ thể với những chỉ tiêu toàn diện nhằm tăng cường, mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Đề cao tự kiểm tra với phương châm “Chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính”, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Nguyễn Đạt Điệt, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) cho biết: Tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên khác đều đánh giá rất cao Đề án số 03-ĐA/TU đã cụ thể hóa các mục tiêu, phân rõ nhiệm vụ cho từng cấp ủy, UBKT các cấp, nhiệm vụ của từng năm cũng như trong cả nhiệm kỳ. Điều này rất thuận lợi cho cấp ủy, UBKT các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện cũng như trong quá trình kiểm tra, đánh giá. Cụ thể như đối với đảng ủy cơ sở, hàng năm KTGS 30% chi bộ trực thuộc và 10% trở lên đảng ủy viên, đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý; 100% đảng bộ xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra 4 nội dung theo Quy định số 20, 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách an sinh xã hội và môi trường. Các chi bộ KTGS từ 15 - 20% đảng viên sinh hoạt trong chi bộ. Còn trong nhiệm kỳ, các đảng ủy cơ sở KTGS 100% chi bộ trực thuộc và 50% lượt đảng ủy viên, cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý trở lên. Các chi bộ KTGS từ 75 - 100% đảng viên sinh hoạt trong chi bộ.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đề án số 03-ĐA/TU đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bình (Kiến Xương): Có rất nhiều điểm nổi bật trong các nhiệm vụ, giải pháp mà Đề án đưa ra, trong đó có việc thực hiện đồng bộ cả kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và cấp ủy viên, cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý công tác ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, làm rõ khuyết điểm, vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm theo đúng quy định, bảo đảm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Coi trọng và tăng cường tự kiểm tra; đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBKT các cấp với các ban, ngành, đoàn thể. Tăng cường theo dõi, xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí, kết quả giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm, tiêu cực của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên… Thời gian tới, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án, Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án số 03-ĐA/TU đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án đã đề ra. 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Đến nay, huyện đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU trên phạm vi toàn Đảng bộ huyện; đồng thời, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Đề án để nâng cao nhận thức về vị trí, yêu cầu nhiệm vụ của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, UBKT Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các nội dung có trong kế hoạch; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy, UBKT cơ sở trong việc triển khai thực hiện.

Đường giao thông xã Bách Thuận (Vũ Thư) được cứng hóa và lắp đèn chiếu sáng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Việc ban hành Đề án số 03-ĐA/TU một lần nữa cho thấy quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày