Chủ nhật, 04/12/2022, 02:24[GMT+7]

Vũ Thư: Triển khai chỉ thị về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ 5, 20/10/2022 | 14:48:01
197 lượt xem
Sáng ngày 20/10, Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 26-CT/HU ngày 7/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030.

Nông dân Vũ Thư học tập, ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất thành công nấm Hoàng đế.

Chỉ thị số 26-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài. UBND huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.  Các ngành, địa phương của huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, huy động nhân dân tham gia, có cách làm sáng tạo nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các cấp phát huy vai trò nòng cốt tạo điều kiện để mọi tổ chức, đơn vị, cá nhân trong xã hội được học tập; phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, khu dân cư…

Nhân dịp này, UBND huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn phương pháp đánh giá công nhận các danh hiệu “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”… và một số nội dung trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày