Thứ 4, 30/11/2022, 03:22[GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Thứ 6, 21/10/2022 | 16:05:07
1,150 lượt xem
Sáng ngày 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị.

9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau khi các đại biểu phát biểu thảo luận, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường thu hút đầu tư phát triển sản xuất, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người nghèo; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; thông qua nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thu Thủy


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày