Thứ 3, 29/11/2022, 08:53[GMT+7]

Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Thái Thụy

Thứ 5, 27/10/2022 | 18:40:13
2,010 lượt xem
Chiều ngày 27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Thái Thụy. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được quán triệt nội dung Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, huyện Thái Thụy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tốt xét xử, thi hành án tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày