Thứ 3, 06/12/2022, 03:35[GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ 6, 28/10/2022 | 15:56:28
10,781 lượt xem
Sáng ngày 28/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 2811022-Nghi_quyet_TW_8_khoa_11.mp4?_t=1666952134

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với điều kiện thực tiễn, tình hình địa phương, đơn vị. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế tăng trưởng khá, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ ngày càng được củng cố, tăng cường. Các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng được quan tâm, đầu tư xây dựng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng cao, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và địa phương trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI). Đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết cùng các chủ trương, chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy. Làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội làm nền tảng quan trọng xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh; xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý từ sớm, từ xa những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Tập trung xây dựng LLVT tỉnh thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Trịnh Cường

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày