Thứ 3, 06/12/2022, 05:19[GMT+7]

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:45:03
2,109 lượt xem
Sáng ngày 4/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh; Nguyễn Đức Luận, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. 

Tham dự hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, chuyên viên Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời gian qua. Trong đó đi sâu phân tích nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về tính đúng đắn, bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; thống nhất một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đánh giá đúng tình hình và rút ra các kinh nghiệm về công tác tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; từ đó đề xuất các biện pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao nhận thức, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của các cơ quan báo chí, truyền thông để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Bám sát thực tiễn, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đấu tranh, ngăn chăn, xử lý thông tin xấu độc…

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu tại hội thảo. 

Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo. 

 Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình phát biểu tham luận tại hội thảo. 

Kết luận hội thảo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu. Các ý kiến đều có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, là những kinh nghiệm quý để các đơn vị trao đổi, học tập lẫn nhau; đồng thời là tư liệu quý để Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo chung trong địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đề nghị các đại biểu nắm chắc và bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ ra tại hội thảo, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày