Chủ nhật, 24/09/2023, 08:09[GMT+7]

Tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thứ 4, 09/11/2022 | 19:41:11
2,299 lượt xem
Chiều ngày 9/11, tại thành phố Hải Phòng, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ 31 tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hải Phòng; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, sau hơn 2 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy và tổ chức Đảng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào nền nếp. Báo, tạp chí của Đảng đổi mới nội dung, hình thức, trở thành nguồn tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị; vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, việc mua, đọc, làm theo báo của Đảng vẫn còn những bất cập như: việc tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 11 của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa đầy đủ và thường xuyên; việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi và nền nếp và hiệu quả chưa cao; hình thức thể hiện còn khô khan, chưa hấp dẫn; công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở đôi lúc còn chậm...

Các địa phương, cơ quan báo chí đã thảo luận về công tác mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng bộ, chi bộ về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đã tham luận về kết quả thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thái Bình. Tham luận chỉ rõ: việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng những năm qua luôn được các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm thể hiện bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của việc mua, đọc báo của Đảng, nhờ đó số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng tăng qua từng năm. Tính đến tháng 10/2022, số lượng mỗi kỳ Báo Nhân dân là 5.602 tờ/kỳ; Báo Thái Bình là 6.276 tờ/kỳ; Tạp chí Cộng sản 4.198 số/kỳ cùng với đặt mua các chuyên ngành: Tạp chí Báo cáo viên, Tạp chí Kiểm tra... Đồng chí cũng nêu những giải pháp và một số đề xuất kiến nghị để triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo, tạp chí của Đảng ngày càng có nhiều đổi mới sáng tạo, trở thành nguồn tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị; vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo, tạp chí của Đảng đã có sự chuyển mình đổi mới, vươn mình, tạo sự lan tỏa của báo Đảng trong khu vực và quốc tế.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về việc mua, đọc báo Đảng chưa cao; một số tổ chức Đảng chưa thể hiện sự quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo mua, đọc báo, tạp chí của Đảng...

Để tiếp tục giữ vững vai trò tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của báo chí nói chung và báo Đảng nói riêng, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về việc mua, đọc báo Đảng. Các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, nội dung tờ báo, tạp chí; thường xuyên trau dồi kiến thức để có những tác phẩm chất lượng mang tính định hướng dư luận, đặc biệt thể hiện được vai trò phản biện trong việc chống lại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày