Thứ 6, 23/02/2024, 00:19[GMT+7]

HĐND huyện Đông Hưng: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 4, 09/11/2022 | 19:55:14
3,238 lượt xem
Chiều ngày 9/11, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp về: Phê chuẩn cơ chế hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện; Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đông Hưng; Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, huyện Đông Hưng; Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đông Hưng và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng nghe, cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Đông Phương.

Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề quan trọng để huyện sớm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thu Hiền