Thứ 2, 04/03/2024, 15:28[GMT+7]

Thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26- CT/TW tại Công an tỉnh

Thứ 2, 21/11/2022 | 18:16:07
5,008 lượt xem
Chiều ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh, đoàn kiểm tra số 583 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự hội nghị có Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, mốc thời gian kiểm tra tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/7/2022. Trong thời gian này, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, toàn diện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chị thị số 26, Hướng dẫn số 04 đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng công an về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 26; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Quá trình tổ chức thực hiện đã bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, báo cáo đầy đủ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên về những nội dung có liên quan đến Chỉ thị số 26; thông qua đó từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, toàn lực lượng trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an về Chỉ thị số 26; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn việc kiểm tra tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 26. Trong quá trình thực hiện, cần chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết những vướng mắc, phức tạp mới phát sinh, phân định rõ các vụ việc trong quá trình thực hiện. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan theo quy chế phối hợp để báo cáo với cấp ủy kịp thời các vụ án, vụ việc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề   thực hiện Chỉ thị số 26 và thực hiện lập, lưu trữ, quản lý hồ sơ theo đúng quy định.

                                                       Thu Thủy