Thứ 7, 04/02/2023, 22:34[GMT+7]

Tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở

Thứ 4, 14/12/2022 | 14:54:12
1,698 lượt xem
Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 12/2022, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới trên 100 điểm cầu trong cả nước với hơn 5.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo và trung tâm chính trị các huyện ủy, thành ủy; đại diện ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”, trong đó nhấn mạnh: Năm 2022, dù ngoại cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát tốt. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 8%, vượt mục tiêu đề ra 6-6,5%. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đã vượt 16,1% dự toán cả năm. Kim ngạch xuất khẩu cả năm ước khoảng 374 tỷ USD, tăng khoảng 11,3%. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm ước tăng 11,4%. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần tập trung khắc phục. 

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2023, đồng chí nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh. Chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách để triển khai có hiệu quả công tác năm 2022, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng có chuyển biến rõ rệt. Phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền miệng năm 2023, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục nâng cao tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu về công tác tuyên truyền miệng. Tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên căn cứ thông tin, tài liệu báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Quý Mão năm 2023 nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón tết Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình vinh dự là 1 trong 14 tập thể được biểu dương, khen thưởng.

Đào Quyên