Thứ 5, 09/02/2023, 19:29[GMT+7]

Huyện ủy Hưng Hà: Tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ 6, 16/12/2022 | 15:41:16
1,108 lượt xem
Trong 2 ngày 16 - 17/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức kỳ họp thứ 61 nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp 17 kỳ, ban hành 2 nghị quyết, 37 kế hoạch, 15 chỉ thị, 15 thông báo chủ trương, 101 quyết định và nhiều báo cáo khác. Trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Hưng Hà đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân tại 100% xã, thị trấn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường và thực hiện đúng quy định. Cấp ủy huyện và cơ sở đã tổ chức thực hiện 67/69 cuộc kiểm tra đạt 97,1% kế hoạch năm đối với 116 tổ chức đảng và 104 đảng viên; thực hiện 53/72 cuộc giám sát đạt 71,61% đối với 168 tổ chức đảng và 44 đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2022.

Lãnh đạo Huyện ủy Hưng Hà báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đoàn kết và xây dựng, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022; tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, trong đó chú trọng nội dung trọng điểm với chủ đề: giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính.

Thanh Thủy