Thứ 4, 08/02/2023, 16:36[GMT+7]

Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tổng kết hoạt động năm 2022

Thứ 3, 20/12/2022 | 16:45:01
997 lượt xem
Sáng ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022; kết quả công tác tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, công tác tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn của thành phố, các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy để triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đã tham mưu tổ chức triển khai 11 hội nghị báo cáo viên, 406 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết các cấp; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác thông tin, tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo với những nội dung phong phú, đa dạng. Công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối khoa giáo, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, lao động - việc làm, an sinh xã hội, tài nguyên môi trường... từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp của thành phố tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan tuyên giáo cấp trên, chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo. Chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Minh Nguyệt